* * * Oficjale * * *

 

  Punktacja:

Od 1. do 10. miejsca – 50 pkt

Od 11. do 20. miejsca – 30 pkt

Od 21. do 30. miejsca - 20 pkt

dodatkowo premia za podium:
1. miejsce 50 punktów
2. miejsce 30 punktów
3. miejsce 20 punktów

   Punkty naliczane będą z każdego oficjala, czyli nawet z dwóch dziennie.

Liczy się zawsze najlepszy wynik z każdego ofka (to dla tych, którzy grają na kilka nicków).Uwaga! Za turnieje oficjalne, w inne gry niż tysiąc,

każdorazowo przyznaje się punkty za miejsca na podium, kolejno 100 – 80 – 70 punktów.